☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykazy nieruchomości do zbycia - Archiwum 2015-2018

2015-01-29 - ogłoszenie II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej i ul. Jeleniogórskiej

2015-01-22 - ogłoszenie I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowarach przy ul. Górniczej z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem transportu i łączności ( garazem)

2015-01-20 - ogłoszenie I ( pierwszego ) przetargu ustnego ograniczonego na zbycie udziału Gminy Kowary wynoszącego 43,22% w budynku mieszkalno- użytkowym położonym przy ul. Waryńskiego nr 1 w Kowarach oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 43,22% w działce gruntu numer 104/2 ( obręb 3)

2015-02-10 - ogłoszenie I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowarach przy Alei Wolności

Zarządzenie 123/2015 w sprawie: Ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach.

Zarządzenie 97/2015 w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 76/2015 : w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 16 czerwca 2015 r.

Zarządzenie 57/2015: ogłoszenia o rokowaniach po drugim przetargu na zbycie nieruchomości będacej własnością Gminy Kowary, oznaczonej działką gruntu numer 208/11 ( obręb 1 ) o pow. 0,0161 ha , zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w Kowarach przy ul. Dworcowej nr 4

Zarządzenie 59/2015: ogłoszenie III ( trzeciego ) przetargu ustnego ograniczonego na zbycie udziału Gminy Kowary wynoszącego 43,22% w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Kowarach przy ul. Waryńskiego 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału Gminy Kowary wynoszącego 43,22% w działce gruntu numer 104/ 2 ( obręb 3 )

Zarządzenie 75/2015: w sprawie wyrażenia zgody i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu.

Zarządzenie 70/2015 - ogłoszenie II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Gminy Kowary położonej w Kowarach przy Alei Woności

Zarządzenie 67/2015: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Św. Anny, ul. Jeleniogórskiej i ul. Wojska Polskiego.

Zarządzenie 65/2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Zarządzenie 64/2015: Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Kowary przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 83/2015: ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 80/2015 - ogłoszenie I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 81/2015 - ogłoszenie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będacej własnością Gminy Kowary

Zarządzenie 119/2015 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 115/2015 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierzawe części nieruchomości, będącej własnością Gminy Kowary, położonej przy ul. Zamkowej w Kowarach

Zarządzenie 102/2015 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 1 miejsca parkingowego oznaczonego numerem 17, będącego własnością Gminy Kowary, położonego przy ul. Brzozowej w Kowarach

Zarządzenie 95/2015 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 125/2015 w sprawie: Ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach

Zarządzenie 141/2015 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego ograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Chopina nr 16 w Kowarach

Zarządzenie nr 149/2015 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu

Zarządzenie 97/2015 w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 76/2015 : w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 16 czerwca 2015 r.

Zarządzenie 57/2015: ogłoszenia o rokowaniach po drugim przetargu na zbycie nieruchomości będacej własnością Gminy Kowary, oznaczonej działką gruntu numer 208/11 ( obręb 1 ) o pow. 0,0161 ha , zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w Kowarach przy ul. Dworcowej nr 4

Zarządzenie 59/2015: ogłoszenie III ( trzeciego ) przetargu ustnego ograniczonego na zbycie udziału Gminy Kowary wynoszącego 43,22% w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Kowarach przy ul. Waryńskiego 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału Gminy Kowary wynoszącego 43,22% w działce gruntu numer 104/ 2 ( obręb 3 )

Zarządzenie 75/2015: w sprawie wyrażenia zgody i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu.

Zarządzenie 70/2015 - ogłoszenie II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Gminy Kowary położonej w Kowarach przy Alei Woności

Zarządzenie 67/2015: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Św. Anny, ul. Jeleniogórskiej i ul. Wojska Polskiego.

Zarządzenie 65/2015: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Zarządzenie 64/2015: Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Kowary przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 83/2015: ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 80/2015 - ogłoszenie I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 81/2015 - ogłoszenie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będacej własnością Gminy Kowary

Zarządzenie 119/2015 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 115/2015 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierzawe części nieruchomości, będącej własnością Gminy Kowary, położonej przy ul. Zamkowej w Kowarach

Zarządzenie 102/2015 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 1 miejsca parkingowego oznaczonego numerem 17, będącego własnością Gminy Kowary, położonego przy ul. Brzozowej w Kowarach

Zarządzenie 95/2015 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 125/2015 w sprawie: Ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach

Zarządzenie 141/2015 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego ograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Chopina nr 16 w Kowarach

Zarządzenie nr 149/2015 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu

 

 

Zarządzenie nr 31/2016 w sprawie : Ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomość

Zarządzenie 9/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie nr 29/2016 w sprawie : ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej

Zarządzenie 5/2016 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 4/2016 w sprawie ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gmoiny Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej

Zarządzenie 7/2016 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu.

Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 30 i 1 Maja nr 6

Zarządzenie nr 51/2016 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Brzozowej i ul. Jagiellońskiej

Zarządzenie 96/2016 w sprawie:Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 80/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 79/2016 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kowary , położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie 72/2016 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, będącej własnością Gminy Kowary, położonej przy ul. Stefana Batorego w Kowarach

Zarządzenie 99/2016 w sprawie: Ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie 91/2016 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 86/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 94/2016 w sprawie: Ogłoszenia o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 34A

Zarządzenie 121/2016 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej

Zarządzenie 108/2016 w sprawie: Ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Brzozowej.

Zarządzenie 118/2016 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej

Zarządzenie 142/2016 w sprawie: ogłoszenia I n( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej, będącej własnością Gminy Kowary, położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 34A.

Zarządzenie 123/2016 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej nr 14a.

Zarządzenie 140/2016 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach

Zarządzenie 146/2016 w sprawie:Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach

Zarządzenie 144/2016 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach.

Zarządzenie 123/2015 w sprawie: Ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach.

Zarządzenie 9/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie nr 29/2016 w sprawie : ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej

Zarządzenie 5/2016 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 4/2016 w sprawie ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gmoiny Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej

Zarządzenie 7/2016 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu.

Zarządzenie nr 31/2016 w sprawie : Ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomość

Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 30 i 1 Maja nr 6

Zarządzenie nr 51/2016 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Brzozowej i ul. Jagiellońskiej

Zarządzenie 96/2016 w sprawie:Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 80/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 79/2016 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kowary , położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie 72/2016 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, będącej własnością Gminy Kowary, położonej przy ul. Stefana Batorego w Kowarach

Zarządzenie 99/2016 w sprawie: Ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie 91/2016 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 86/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 94/2016 w sprawie: Ogłoszenia o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 34A

Zarządzenie 121/2016 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej

Zarządzenie 108/2016 w sprawie: Ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Brzozowej.

Zarządzenie 118/2016 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej

Zarządzenie 142/2016 w sprawie: ogłoszenia I n( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej, będącej własnością Gminy Kowary, położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 34A.

Zarządzenie 123/2016 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej nr 14a.

Zarządzenie 140/2016 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach

Zarządzenie 146/2016 w sprawie:Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach

Zarządzenie 144/2016 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach.

Zarządzenie 7/2016 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu

Zarządzenie 27/2016 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu

Zarządzenie 35/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 41/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 44/2016 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 24.03.2016 r

Zarządzenie 45/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 46/2016 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 41/2016 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 06 kwietnia 2016r.

Zarządzenie 50/2016 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 54/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 64/2016 w sprawie: nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 70/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 71/2016 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 75/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 80/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 86/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 100/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 104/2016 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 115/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 119/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 120/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 128/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 132/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 147/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Zarządzenie 3/2017 w sprawie ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie 8/2017 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 1 miejsca parkingowego oznaczonego numerem 20, będącego własnością Gminy Kowary, położonego przy ul. M. Reja w Kowarach

Zarządzenie 9/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 21/2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary

Zarządzenie 22/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 26/2017 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja 43A.

Zarządzenie 27/2017 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach przy Alei Wolności nr 2 i ul. 1 Maja nr 3.

Zarządzenie 28/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 29/2017 w sprawie: ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej, ul. Bielarskiej i ul. Sanatoryjnej.

Zarządzenie 32/2017 w sprawie: ogłoszenia II (drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Głównej i ul. Malinowej.

Zarządzenie 37/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie 40/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Zarządzenie 41/2017 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 2 miejsc parkingowych oznaczonych numerami 3 oraz 5, będących własnością Gminy Kowary, położonych przy ul. Poprzecznej (Bocznej) w Kowarach

Zarządzenie 48/2017 w sprawie: ogłoszenia II drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Kowarach przy ul. Wiejskiej i ul. Karkonoskiej.

Zarządzenie 49/2017 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Podgórze.

Zarządzenie 52/2017 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary.

Zarządzenie 53/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 54/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie 55/2017 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie 60/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie 61/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 64/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 66/2017 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, będącej własnością Gminy Kowary, położonej przy ul. Zamkowej w Kowarach.

Zarządzenie 71/2017 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Malinowej.

Zarządzenie 72/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie 74/2017 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej.

Zarządzenie 75/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 76/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 80/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 82/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 91/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska z siedzibą w Kowarach

Zarządzenie 93/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie

Zarządzenie 103/2017 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w budynku przy ul. Waryńskiego nr 15 w Kowarach

Zarządzenie 104/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu

Zarządzenie 106/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 107/2017 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numerem 224/6 obr. 0003 o pow. 0,0023 ha położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Kowarach.

Zarządzenie 108/2017 w sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numerem 326/11 obr. 0002 o pow. 0,2261 ha i udziału wynoszącego 1/17 w niezabudowanej działce numer 326/1 o pow. 0,1840 ha

Zarządzenie 109/2017 w sprawie: Ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 115/2017 w sprawie: ogłoszenia o II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej

Zarządzenie 117/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 119/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 124/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 128/2017 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych

Zarządzenie 133/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie 145/2017 w sprawie: Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Kowary oznaczonej działką gruntu numer 324/16 i 189/24 obr. 0001 o łącznej powierzchni 0,0455 ha położonej w Kowarach przy ul. Ogrodowej.

Zarządzenie 151/2017 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Kowalskiej nr 11.

Zarządzenie 154/2017 w sprawie: głoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numerem 149/4 obr. 0001 o pow. 0,0914 ha położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej

Zarządzenie 155/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 156/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie 162/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Zarządzenie 1/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Głównej.

Zarządzenie 2/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Kowalskiej 28 w Kowarach w granicach działki gruntu oznaczonej numerem 364 (obręb 3) na zbycie udziału Gminy Kowary wynoszącego 6,43% w budynku mieszkalnym położonym w Kowarach przy ul. Kowalskiej nr 28 oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Gminy Kowary wynoszącego 6,43% w działce gruntu numer 364 (obręb 3).

Zarządzenie 7/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Bielarskiej.

Zarządzenie 8/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Zarządzenie 18/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 19/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 20/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 21/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Zarządzenie 32/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 33/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Zarządzenie 38/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Wojska Polskiego.

Zarządzenie 44/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 będącego własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonego w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej 24.

Zarządzenie 45/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 32

Zarządzenie 46/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 34

Zarządzenie 50/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 51/2018 w sprawie: ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Kowalskiej nr 11.

Zarządzenie 56/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie 59/2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary

Zarządzenie 60/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę dwóch części nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary, położonych przy ul. Poprzecznej w Kowarach

Zarządzenie 61/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 65/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numerem 326/3 obr. 0002 o pow. 0,1179 ha i udziału wynoszącego 1/17 w niezabudowanej działce numer 326/1 o pow. 0,1840 ha obr. 0002 położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie 66/2018 w sprawie: ogłoszenia II (drugich) przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach.

Zarządzenie 74/2018 w sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 10 będącego własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonego w Kowarach przy ul. Kowalskiej nr 11.

Zarządzenie 76/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 77/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Wojska Polskiego

Zarządzenie 78/2018 w sprawie: Ogłoszenia o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Kowary, oznaczonych działką gruntu nr 326/8 o pow. 0,1445 ha i 326/2 o pow. 0,0752 (obręb 2 a.m. 7) oraz udziału wynoszącego jedną siedemnastą (1/17) w niezabudowanej działce gruntu nr 326/1 (obręb 0002, a.m. 7) o pow. 0,1840 ha będącej współwłasnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.

Zarządzenie 82/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu

Zarządzenie 84/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 85/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 88/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Zarządzenie 91/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, będącej własnością Gminy Kowary, położonej przy ul. Szkolnej w Kowarach

Zarządzenie 92/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu

Zarządzenie 94/2018 w sprawie: ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Wojska Polskiego i Św. Anny

Zarządzenie 96/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, będącej własnością Gminy Kowary, położonej przy ul. 1 Maja w Kowarach.

Zarządzenie 97/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 105/2018 w sprawie: w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Rzemieślniczej

Zarządzenie 109/2018 w sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Głównej

Zarządzenie 112/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu

Zarządzenie 119/2018 w sprawie: ogłoszenia III (trzecich) przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach

Zarządzenie 120/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 122/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Ogrodowej

Zarządzenie 125/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu

Zarządzenie 130/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach

Zarządzenie 132/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 będącego własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonego w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 15

Zarządzenie 133/2018 w sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Świętej Anny

Wytworzył:
Jacek Zemła
Udostępnił:
Jacek Zemła
(2017-03-17 07:57:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Zemła
(2019-01-23 14:30:14)
 
 
liczba odwiedzin: 7996675

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X