☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary

Środa 11.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Główny Specjalista Informatyk

Imię i nazwisko: Maciej Janas
E-mail: maciej.janas
Telefon: 75 64 56 117
Lokalizacja: pokój nr 27, II piętro budynku głównego
Zakres obowiązków

1.  Utrzymanie ciągłości pracy sprzętu komputerowego i sieci. Usuwanie usterek. Ocena przydatności.
2.  Naprawa, konserwacja i rozbudowa sprzętu komputerowego oraz istniejącej sieci i związane z tym zakupy.
3.  Przywracanie systemów i baz danych po awarii.
4.  Stworzenie, rozwijanie i administrowanie portalem miejskim kowary.pl, nadawanie i odbieranie uprawnień dla administratorów oraz redaktorów, dbanie o ciągłość i poprawność działania portalu.
5.  Czuwanie nad prawidłowością funkcjonowania programów używanych w urzędzie oraz udzielanie wsparcia ich użytkownikom.
6.  Nadzór i administracja systemem telefonii VoIP, usuwanie usterek, rozbudowa systemu.
7.  Administrowanie serwerami Windows i Linux.
8.  Aktualizowanie danych systemu informacji przestrzennej (GIS) na podstawie danych udostępnianych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze.
9.  Obsługa  systemu ePUAP i innych systemów związanych z elektroniczną obsługą klienta oraz pełnienie funkcji Administratora Lokalnego ePUAP w ramach administrowania aplikacją obsługiwaną w Punkcie Potwierdzającym Profile Zaufane.
10.  Wdrożenie i  obsługa systemu Źródło w ramach systemu pl.ID oraz pełnie związanych z tym funkcji :
LAS -  Lokalny Administrator Systemu
LAR – Lokalny Administrator Ról
LAO – Lokalny Administrator Obiektu
11.  Utrzymanie systemu Nekropolis, nadzór nad wymianą danych między systemem Nekropolis a systemem administracji cmentarzami.
12.  Redagowanie, prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.
13.  Wykonywanie obowiązków Administratora Sieci Informatycznych, w tym zwłaszcza:
a) zarządzanie systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe,
b) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego,
c) przydzielanie użytkownikom identyfikatorów oraz haseł do systemu informatycznego oraz dokonywanie modyfikacji uprawnień, a także usuwanie kont użytkowników,
d) nadzorowanie działania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do systemu informatycznego,
e) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem napraw, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe,
f) wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzeń: w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi, w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
14.  Wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych.

Wytworzył:
Maciej Janas
Udostępnił:
Maciej Janas
(2018-03-19 14:10:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Dmochowski
(2019-11-06 09:37:46)
 
 
ilość odwiedzin: 5724508

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X