☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Poniedziałek 11.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: udzielenia współwłaścicielowi nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 156/1 o pow. 0,0058 ha, 157/2 o pow. 0,0464 ha oraz 158/1 o pow. 0,0404 ha obręb 0003 Kowary, przeznaczonej i wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 50% bonifikaty od opłaty przekształceniowej za rok 2022.
numer: 0050.49.2022
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-03-29)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-03-29)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.49.2022/ZAL1
(219 KB)
 
liczba odwiedzin: 1642871