☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organizacje pozarządowe

Zgodnie z art 3 ust. 2 Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) i niedziałające w celu osiągnięcia zysk, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworszone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Zgodnie z art 3, ust.3 Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Lista kowarskich organizacji pozarządowych znajduje się pod poniższym adresem:

http://www.kowary.pl/pl/organizacje-pozarzadowe

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Radomski
(2011-12-01 11:53:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Radomski
(2011-12-01 11:54:28)
 
 
ilość odwiedzin: 4857988

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X