☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko ds. dzierżawy i rolnictwa

Imię i nazwisko: Anna Włodarska
Telefon: (75) 64 39 228
trong>E-mail: anna.wlodarska

Zakres obowiązków:

1. Prowadzi sprawy w zakresie dzierżawy nieruchomości, rolnictwa i leśnictwa, w tym:
• przygotowywanie umów dzierżawy, użyczenia, najmu i użytkowania nieruchomości
• wystawianie faktur miesięcznych, półrocznych i rocznych za czynsz dzierżawny
• prowadzenie rejestrów dzierżawy
• współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego
• przyjmowanie i rozpowszechnianie komunikatów o pojawieniu się chorób i szkodników w sadach i uprawach przyjmowanie i rozpowszechnianie komunikatów o pojawieniu się chorób wśród zwierząt gospodarskich i leśnych
• wydawanie informacji o planowanych uprawach maku i konopi
• podawanie do wiadomości publicznej zarządzeń Państwowego Lekarza Weterynarii w zakresie  tymczasowych środków zmierzających do umiejscowienia choroby i nadzór nad ich wykonaniem
• przygotowywanie dokumentacji w celu poświadczenia pracy w gospodarstwie rolnym
• wydawanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
• przygotowywanie wniosków o dotację celową dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
• przygotowywanie okresowych i rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego
• prowadzenie spraw dot. szacowania strat w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
• przygotowanie zarządzeń Burmistrza Miasta Kowary o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę, najem, użyczenie i użytkowanie
• przygotowanie zarządzeń Burmistrza Miasta Kowary o ogłoszeniu przetargu na oddanie w dzierżawę, najem, użyczenie i użytkowanie nieruchomości
• przygotowanie dokumentów niezbędnych do spisania aktów notarialnych
• przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu dzierżawy nieruchomości
• przygotowanie deklaracji podatkowych Urzędu Miasta Kowary
2. Wykonywanie zadań i czynności wynikających ze statutu gminy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy.
3. Wykonywanie innych służbowych poleceń przełożonego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-04-03 10:16:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-06-30 11:54:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 955310