☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Naczelnik Wydziału

Imię i nazwisko: Radosław Burchacki
Telefon: 75 64 56 110
E-mail: radoslaw.burchacki

Zakres obowiązków:

 1. Zarządzanie pracą wydziału. Organizowanie jego pracy.

 2. Nadzór i kontrolowanie pracy pracowników.
   
 3. Dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom uczestniczenia w szkoleniach.
   
 4. Nadzorowanie i kontrolowanie spraw z zakresu utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego.
   
 5. Nadzór i współpraca w zakresie udzielania zamówień publicznych.
   
 6. Nadzór nad realizacją robót z zakresu utrzymania, ochrony i oznakowania dróg.
   
 7. Nadzorowanie i kontrolowanie w zakresie prawidłowości i terminowości robót prowadzonych w pasie drogowym stosownie do zezwoleń.
   
 8. Sprawowanie nadzoru nad zleconymi robotami drogowymi i mostowymi, nadzorowanie realizowanych zadań, odbiór zadań.
   
 9. Prowadzenie spraw w zakresie planowania i realizacji inwestycji, remontów i modernizacji oraz zamówień publicznych w tym zakresie;
   
 10. Współpraca przy uzgadnianiu planów projektów zagospodarowania przestrzennego.
 11. Opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części, opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy.

 12. Współpraca z Policją i Miejską Służbą Ratowniczą w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ruchu drogowego.

 13. Objazdy i kontrola dróg, urządzeń i obiektów inżynierskich.

 14. Prowadzenie spraw w zakresie inżynierii i organizacji ruchu.

 15. Prowadzenie spraw związanych z budową, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych i obiektów mostowych.
 16. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów.

 17. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem urządzeń obcych i zajmowania pasa drogowego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.
 18. Opiniowanie możliwości na wykorzystanie dróg gminnych w sposób szczególny.

 19. Opracowywanie projektów planów sieci drogowej.

 20. Przygotowywanie zakresów obowiązków podległych pracowników, sporządzanie planów urlopów i kontrola ich wykorzystania, opiniowanie wniosków urlopowych, ustalanie zastępstw
   
 21. Bieżące przekazywanie do zespołu redakcyjnego BIP oraz na stronę informacji publicznych w zakresie merytorycznym swojego stanowiska oraz odpowiedzialność za treść przekazywanych informacji;
   
 22. Systematyczne wykonywanie przeglądów informacji z zakresu swojego stanowiska pracy oraz wydziału, zamieszczonych w BIP i na stronie Miasta , czuwanie nad ich aktualnością;
   
 23. Wykonywanie zadań określonych w § 11 pkt 5 regulaminu organizacyjnego.
 24. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-04-03 10:39:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2021-02-19 09:13:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 955310