☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko ds. infrastruktury technicznej

Imię i nazwisko: Paulina Gierałt
Telefon: (75) 64 39 225
E-mail: paulina.gieralt

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków i zbiorowym ogrzewaniem budynków mieszkalnych.

 2. Podejmowanie działań mających na celu budowę i modernizację urządzeń komunalnych.

 3. Współdziałanie z Zarządzającymi nieruchomościami w zakresie eksploatacji zasobów gospodarki mieszkaniowej i towarzyszącej infrastruktury technicznej

  • ocena stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz egzekwowanie od zarządców budynków spełnienia przez nich obowiązków w tym zakresie,

  • współudział w opracowaniu programów wieloletnich i rocznych zadań remontowych budynków mieszkalnych i mieszkań oraz związane z nimi infrastruktury technicznej.

 4. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - współpraca i koordynacja działań w zakresie ustalonym planem operacyjnym Komitetu Przeciwpowodziowego.

 5. Ewidencja mienia komunalnego objętego nadzorem.

 6. Współpraca z referatem administracyjno - gospodarczym i kadr w zakresie przygotowywania, prowadzenia i nadzoru nad remontami budynków urzędu.

 7. Obsługa zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg, ulic, placów i drogowych obiektów inżynierskich oraz ustalania planów robót remontowych i inwestycyjnych w tym zakresie.

 8. Nadzór nad obiektami sportowymi i placami zabaw oraz dokonywanie ich przeglądów technicznych.

 9. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu czynności służbowych.

 10. Wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-04-03 10:42:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-06-30 11:46:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 955310