☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykazy nieruchomości do zbycia 2018-2020

Zarządzenie 165/2018 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Wiejskiej

Zarządzenie 166/2018 w sprawie: ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 będącego własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonego w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 15

Zarządzenie 15/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Zarządzenie 26/2019 w sprawie: ogłoszenia II (drugich) przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Wiejskiej

Zarządzenie 28/2019 w sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 będącego własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonego w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 15

Zarządzenie 29/2019 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach

Zarządzenie 33/2019 w sprawie: ogłoszenia IV (czwartego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 32

Zarządzenie 13/2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 125/2018 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 02.10.2018 r.

Zarządzenie 14/2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 136/2018 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 05.11.2018 r.

Zarządzenie 43/2019 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Kowary wynoszącego 76,5 % w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Ogrodowej nr 43 w Kowarach wraz z udziałem 76,5% w prawie własności działki gruntu

Zarządzenie 51/2019 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 52/2019 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 2 miejsc parkingowych oznaczonych numerami 1 i 2, będących własnością Gminy Kowary, położonych przy ul. gen. Józefa Bema

Zarządzenie 57/2019 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej odbiór nieruchomości, dzierżawionej na podstawie umowy dzierżawy nr 8/G/2017 z dnia 14.12.2017r.

Zarządzenie 63/2019 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Bocznej 5 w Kowarach

Zarządzenie 66/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 79/2019 w sprawie: przyjęciu Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kowary na lata 2019 - 2021

Zarządzenie 82/2019 w sprawie: Ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Wiejskiej.

Zarządzenie 83/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 84/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym.

Zarządzenie 114/2019 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach.

Zarządzenie 131/2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 121/2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 19 lipca 2019r.

Zarządzenie 138/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 139/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 150/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 156/2019 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej przy ul. Jagiellońskiej 4 w Kowarach

Zarządzenie 161/2019 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary położonych w Kowarach

Zarządzenie 162/2019 w sprawie: ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 5 w budynku przy ul. Bocznej 5 w Kowarach.

Zarządzenie 163/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie 187/2019 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Kowarach przy ul. Podgórze 25A oraz nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Źródlanej i ul. Polnej.

Zarządzenie 194/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 3/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 8/2020 w sprawie: ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 5 przy ul. Bocznej 5 w Kowarach.

Zarządzenie 10/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 26/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 28/2020 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej przy ul. 1 Maja 77.

Zarządzenie 29/2020 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej.

Zarządzenie 39/2020 w sprawie: ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Kowarach przy ul. Podgórze 25A oraz nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Źródlanej, ul. Polnej i ul. Bielarskiej.

Zarządzenie 41/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 44/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 48/2020 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 30.03.2020 r.

Zarządzenie 56/2020 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 5 i nr 9 położonych przy ul. Ludwika Waryńskiego 6 oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowarach przy ul. Podgórze 41.

Zarządzenie 57/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie 58/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 60/2020 w sprawie ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości, będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach.

Zarządzenie 62/2020 w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 5 położonej w Kowarach przy ul. Bocznej 5 oraz nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Brzozowej.

Zarządzenie 65/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie 67/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 68/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.

Zarządzenie 73/2020 w sprawie ogłoszenia ogłoszenia III ( trzeciego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 4, będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Podgórze 25A, oraz nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Źródlanej, ul. Polnej i ul. Bielarskiej.

Zarządzenie 77/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 80/2020 w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach

Zarządzenie 84/2020 w sprawie ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Wojska Polskiego- Sanatoryjna, ul. Św. Anny i ul. Dworcowej oraz na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary wynoszącego 11,01% w nieruchomości budynkowej przy ul. Ogrodowej 45 w Kowarach.

Zarządzenie 89/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 92/2020 w sprawie ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 5 i nr 9 położonych w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 6

Zarządzenie 105/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 112/2020 w sprawie Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej- Wojska Polskiego i ul. Świętej Anny oraz ogłoszenia IV ( czwartego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowarach przy ul. Źródlanej.

Zarządzenie 119/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 125/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 126/2020 w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału Gminy Miejskiej Kowary w nieruchomości budynkowej przy ul. Ogrodowej 45 w Kowarach, ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 9 w budynku przy ul. L. Waryńskiego 6 oraz ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Polnej w Kowarach.

Zarządzenie 128/2020 w sprawie: Ogłoszenia i ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach

Zarządzenie 129/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 131/2020 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451 przy ul. Kamiennogórskiej.

Zarządzenie 137/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 155/2020 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kowarach przy ul. Brzozowej i ul. Rzemieślniczej.

Zarządzenie 156/2020 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu niemieszkalnego- użytkowego położonego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. 1 Maja 30 w Kowarach.

Zarządzenie 157/2020 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie 162/2020 w sprawie: Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. 1 Maja oraz na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz sprzedaż prawa własności budynku posadowionego na tym gruncie przy ul. Wiejskiej w Kowarach.

Wytworzył:
(2012-01-09)
Udostępnił:
Krzysztof Radomski
(2012-01-09 10:07:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Janas
(2020-10-30 09:46:31)
 
 
liczba odwiedzin: 6871182

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X