Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

INFORMACJA

STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2018  r.

w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie jeleniogórskim

Pomocy prawnej udziela się w niżej wymienionych punktach,  według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu, w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, terminu wizyty,

75 64 73 122  

                          

l. w Kowarach, na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, w budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej przy ul. Staszica 18, w lokalu nr 7, na I piętrze. Punkt obsługiwany przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych  poniedziałek – piątek, od godz.12 do godz.16.

Pomocy prawnej udzielają:

Dzień tygodnia

w miesiącach

I, III , V, VII, IX, XI

II, IV, VI, VIII, X, XII

Poniedziałek

adw. Gracjana Andrejczuk

r.pr. Marta Sochowicz

Wtorek

adw. Łukasz Klempouz

r.pr. Mateusz Nowak

Środa

adw. Ewa Jaśkiewicz

r.pr. Tomasz Tyrowicz

Czwartek

adw. Roman Bebak

r.pr. Bożena Kozak-Sroka

Piątek

adw. Marzena Schneider

r.pr. Tomasz Gregier

II i III obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Fundację w Służbie Wsi (www.fundacja.wroclaw.pl), wyłonioną w otwartym konkursie na obsługę punktów, w pięciu miejscowościach:

Janowice Wielkie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  poniedziałek  11.00 – 15.00

Jelenia Góra, Starostwo Powiatowe, ul. Podchorążych 15, piątek 10.00 – 14.00

Karpacz, Urząd Miejski, budynek B, wtorek i środę   11.00 – 15.00

Szklarska Poręba, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  wtorek 9.00 – 13.00 i czwartek 11.00 – 15.00

Mysłakowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  środa  i czwartek   11.00 – 15.00

Stara Kamienica, Urząd Gminy, poniedziałek   i piątek           11.00 – 15.00

Pomocy prawnej udzielają: r. pr. Elżbieta Wołosz, adw. Lucjan Wiśniewski, r.pr. Mariola Tomaszewska-Śloderbach, adw. Ewa Kozłowska, r.pr. Dominik Kubacki, r.pr. Ewelina Babisz-Trefon, r.pr. Mariusz Kozioł, r.pr. Stanisław Urbańczyk, adw. Marcin Friedrich, adw. Gracjana Andrejczuk, r.pr. Krzysztof Warzyński, r.pr. Sebastian Moczydłowski, adw. Maja Majewska, r.pr. Magdalena Francka, adw. Piotr Nachmann

 

Lista jednostek NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA, dostępnego dla mieszkańców powiatu jeleniogórskiego udostępniona przez STAROSTĘ JELENIOGÓRSKIEGO

 

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie  ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym  lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub,
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Janas
(2018-11-30 11:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Janas
(2019-01-10 07:45:53)