Prezentacja dokumentu:


nazwa: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary
numer: OBW/4/2021
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: 2021-08-31
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
2021-08-31
ważny do:

załącznik:
plik pdf Obwieszczenie w formacie pdf nr. OBW/4/2021/ZAL1
(149.75 KB)