Informacje ogólne dot. środowiska

Organy administracji są obowiązane udostępnić każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Informacje o środowisku będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Kowarach udostępnia Referat Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Udostępnieniu podlegają dokumenty wyszczególnione w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-10-19 11:23:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Zemła
(2017-10-23 11:27:43)