Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Imię i nazwisko: Halina Jurkiewicz
Telefon: 75 64 39 227
E-mail: halina.jurkiewicz
Zakres obowiązków

 1. Realizacja zadań z zakresu ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz  przepisów wykonawczych, w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji ludności polegającej na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych;
  • współdziałanie z instytucjami wymiaru sprawiedliwości i innymi jednostkami;
  • prowadzenie rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców;
  • wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych;
  • udostępnianie danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
  • wydawanie zaświadczeń z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych.
 2. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – przekazywanie danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Sporządzanie spisu wyborców.
 4. Prowadzenie dokumentacji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Wykonywanie innych służbowych poleceń przełożonego.
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Radomski
(2008-02-25 10:20:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Dmochowski
(2020-06-30 11:31:33)