2010-08-13 - Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości będącej własnością Gminy Kowary, położonej przy ulicy Boczn

Jeżeli nie nastąpiło przekierowanie, kliknij tutaj.

Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Janas
(2010-08-13 08:54:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Janas
(2010-08-13 08:54:29)