2011-11-28 - w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu.

Jeżeli nie nastąpiło przekierowanie, kliknij tutaj.

Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Janas
(2011-11-30 11:27:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Janas
(2011-11-30 11:27:34)