Nazwa Typ Data Operacja
GK-341/3/10 wykonanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Bema w Kowarach element menu 2010-07-16 09:05:42 MODYFIKACJA
GK-341/4/10 wykonanie dokumentacji technicznej na remont chodnika przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach element menu 2010-07-16 09:05:23 MODYFIKACJA
GK-341/4/10 wykonanie dokumentacji technicznej na remont chodnika przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach element menu 2010-07-16 09:05:23 MODYFIKACJA
GK-341/4/10 wykonanie dokumentacji technicznej na remont chodnika przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach element menu 2010-07-16 09:05:16 MODYFIKACJA
GK-341/4/10 wykonanie dokumentacji technicznej na remont chodnika przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach element menu 2010-07-16 09:05:16 MODYFIKACJA
nowe podmenu element menu 2010-07-16 09:03:39 USUNIĘCIE
nowe podmenu element menu 2010-07-16 09:03:33 USUNIĘCIE
nowe podmenu element menu 2010-07-16 09:03:28 USUNIĘCIE
nowe podmenu element menu 2010-07-16 09:03:21 USUNIĘCIE
nowe podmenu element menu 2010-07-16 09:03:07 USUNIĘCIE
GK-341/14/10 - Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach dokument HTML 2010-07-16 09:02:31 MODYFIKACJA
GK-341/14/10 - Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach dokument HTML 2010-07-16 09:02:29 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2010-07-16 09:02:16 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2010-07-16 09:02:02 UTWORZENIE
GK-341/14/10 - Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach dokument HTML 2010-07-16 09:01:48 MODYFIKACJA