Nazwa Typ Data Operacja
GK-341/14/10 - Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach element menu 2010-07-16 09:00:37 MODYFIKACJA
GK-341/14/10 - Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach element menu 2010-07-16 09:00:37 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2010-07-16 09:00:36 UTWORZENIE
GK-341/14/10 - Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach element menu 2010-07-16 09:00:36 MODYFIKACJA
GK-341/14/10 - Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach element menu 2010-07-16 09:00:36 MODYFIKACJA
GK-341/14/10 - Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i ul. Wiejskiej w Kowarach element menu 2010-07-16 09:00:34 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2010-07-16 09:00:28 UTWORZENIE
nowe podmenu element menu 2010-07-16 08:59:06 USUNIĘCIE
nowe podmenu element menu 2010-07-16 08:58:59 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2010-07-16 08:56:52 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2010-07-16 08:54:44 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2010-07-16 08:54:44 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2010-07-16 08:54:34 UTWORZENIE
Porządek obrad dokument HTML 2010-07-15 08:46:06 MODYFIKACJA
Porządek obrad dokument HTML 2010-07-15 08:46:06 MODYFIKACJA