Rejestr zmian dla serwisu www.bip.kowary.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
GK-341/8/10 - Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary element menu 2010-03-18 11:22:28 MODYFIKACJA
GK-341/8/10 - Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary element menu 2010-03-18 11:22:28 MODYFIKACJA
GK-341/8/10 - Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary element menu 2010-03-18 11:22:26 UTWORZENIE
GK-341/8/10 - Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary element menu 2010-03-18 11:22:22 USUNIĘCIE
GK-341/8/10 - Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary dokument HTML 2010-03-18 11:21:45 MODYFIKACJA
GK-341/8/10 - Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary dokument HTML 2010-03-18 11:21:45 MODYFIKACJA
GK-341/8/10 - Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary dokument HTML 2010-03-18 11:19:51 MODYFIKACJA
GK-341/8/10 - Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary dokument HTML 2010-03-18 11:19:51 MODYFIKACJA
GK-341/8/10 - Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary dokument HTML 2010-03-18 11:19:07 MODYFIKACJA
GK-341/8/10 - Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary dokument HTML 2010-03-18 11:19:06 MODYFIKACJA
GK-341/8/10 - Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary dokument HTML 2010-03-18 11:18:43 MODYFIKACJA
array ( 'id_document' => '31167', ) element menu 2010-03-18 11:18:43 MODYFIKACJA
GK-341/8/10 - Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary dokument HTML 2010-03-18 11:18:43 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'GK-341/8/10 - Letnie utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów i terenów zielenych na terenie miasta Kowary', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '7', 'publicate_to' => '2010-04-26', 'visible' => 't', ) element menu 2010-03-18 11:18:38 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2010-03-18 11:18:38 MODYFIKACJA