Rejestr zmian dla serwisu www.bip.kowary.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 13:05:42 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 13:05:40 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 13:05:38 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Strategia rozwoju gminy miejskiej Kowary ', 'id_document' => '23618', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 13:05:12 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Strategia rozwoju gminy miejskiej Kowary ', 'id_document' => '23618', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 13:05:09 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2006-06-23 13:04:14 USUNIĘCIE
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, wydanych w roku 2004 element menu 2006-06-23 13:04:04 MODYFIKACJA
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, wydanych w roku 2004 element menu 2006-06-23 13:04:01 MODYFIKACJA
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, wydanych w roku 2004 element menu 2006-06-23 13:03:59 MODYFIKACJA
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, wydanych w roku 2004 element menu 2006-06-23 13:03:56 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2006-06-23 13:03:43 USUNIĘCIE
wykasowano element menu 2006-06-23 13:03:11 USUNIĘCIE
Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego element menu 2006-06-23 13:03:01 MODYFIKACJA
Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego element menu 2006-06-23 13:02:55 MODYFIKACJA
Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego element menu 2006-06-23 13:02:52 MODYFIKACJA