Rejestr zmian dla serwisu www.bip.kowary.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 11:45:31 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 11:45:28 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 11:45:26 UTWORZENIE
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 2004 rok element menu 2006-06-23 11:45:13 MODYFIKACJA
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 2004 rok element menu 2006-06-23 11:45:05 MODYFIKACJA
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 2004 rok element menu 2006-06-23 11:45:03 MODYFIKACJA
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 2004 rok element menu 2006-06-23 11:45:00 UTWORZENIE
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 2003 rok element menu 2006-06-23 11:44:52 MODYFIKACJA
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 2003 rok element menu 2006-06-23 11:44:43 MODYFIKACJA
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 2003 rok element menu 2006-06-23 11:44:41 MODYFIKACJA
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 2003 rok element menu 2006-06-23 11:44:39 UTWORZENIE
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 2002 rok element menu 2006-06-23 11:44:19 MODYFIKACJA
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 2002 rok element menu 2006-06-23 11:44:14 MODYFIKACJA
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 2002 rok element menu 2006-06-23 11:44:12 MODYFIKACJA
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 2002 rok element menu 2006-06-23 11:43:49 UTWORZENIE