Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:16:35 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 10:16:32 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Skargi i wnioski kierowane do Burmistrza Miasta', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:16:20 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:16:16 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:16:14 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 10:16:11 UTWORZENIE
Rejestr uchwał Rady Miejskiej element menu 2006-06-23 10:15:46 MODYFIKACJA
Rejestr uchwał Rady Miejskiej element menu 2006-06-23 10:15:43 MODYFIKACJA
Rejestr uchwał Rady Miejskiej element menu 2006-06-23 10:15:41 MODYFIKACJA
Rejestr uchwał Rady Miejskiej element menu 2006-06-23 10:15:38 UTWORZENIE
Rejestr skarg i wniosków element menu 2006-06-23 10:15:24 MODYFIKACJA
Rejestr skarg i wniosków element menu 2006-06-23 10:15:21 MODYFIKACJA
Rejestr skarg i wniosków element menu 2006-06-23 10:15:19 MODYFIKACJA
Rejestr skarg i wniosków element menu 2006-06-23 10:15:16 UTWORZENIE
Archiwum USC element menu 2006-06-23 10:15:05 MODYFIKACJA