Nazwa Typ Data Operacja
wykasowano element menu 2006-06-23 10:11:59 USUNIĘCIE
Ewidencje i rejestry element menu 2006-06-23 10:11:40 MODYFIKACJA
Oświadczenie o uznaniu dziecka element menu 2006-06-23 10:08:32 MODYFIKACJA
Oświadczenie o uznaniu dziecka element menu 2006-06-23 10:08:29 MODYFIKACJA
Oświadczenie o uznaniu dziecka element menu 2006-06-23 10:08:27 MODYFIKACJA
Oświadczenie o uznaniu dziecka element menu 2006-06-23 10:08:23 UTWORZENIE
Ośwaiadczenie o nadaniu nazwiska męża matki element menu 2006-06-23 10:08:11 MODYFIKACJA
Ośwaiadczenie o nadaniu nazwiska męża matki element menu 2006-06-23 10:08:08 MODYFIKACJA
Ośwaiadczenie o nadaniu nazwiska męża matki element menu 2006-06-23 10:08:06 MODYFIKACJA
Ośwaiadczenie o nadaniu nazwiska męża matki element menu 2006-06-23 10:08:03 UTWORZENIE
Oświadczenie woli spadkodawcy element menu 2006-06-23 10:07:49 MODYFIKACJA
Oświadczenie woli spadkodawcy element menu 2006-06-23 10:07:45 MODYFIKACJA
Oświadczenie woli spadkodawcy element menu 2006-06-23 10:07:43 MODYFIKACJA
Oświadczenie woli spadkodawcy element menu 2006-06-23 10:07:40 UTWORZENIE
Akt małżeństwa element menu 2006-06-23 10:07:15 MODYFIKACJA