Nazwa Typ Data Operacja
Rejestracja element menu 2006-06-23 10:05:22 MODYFIKACJA
Rejestracja element menu 2006-06-23 10:05:19 UTWORZENIE
Jubileusze element menu 2006-06-23 10:05:07 MODYFIKACJA
Jubileusze element menu 2006-06-23 10:05:04 MODYFIKACJA
Jubileusze element menu 2006-06-23 10:05:02 MODYFIKACJA
Jubileusze element menu 2006-06-23 10:04:58 UTWORZENIE
Decyzje administracyjne element menu 2006-06-23 10:04:33 MODYFIKACJA
Decyzje administracyjne element menu 2006-06-23 10:04:30 MODYFIKACJA
Decyzje administracyjne element menu 2006-06-23 10:04:27 MODYFIKACJA
Decyzje administracyjne element menu 2006-06-23 10:04:25 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Zasiłek dla bezrobotnych', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:03:29 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:03:25 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:03:23 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 10:03:19 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Instytucje realizujące zadania pomocy społecznej', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:02:59 MODYFIKACJA