Nazwa Typ Data Operacja
Cofnięcie zezwolenia element menu 2006-06-23 09:57:39 MODYFIKACJA
Cofnięcie zezwolenia element menu 2006-06-23 09:57:37 MODYFIKACJA
Cofnięcie zezwolenia element menu 2006-06-23 09:57:33 UTWORZENIE
Wygaśnięcie zezwolenia element menu 2006-06-23 09:57:19 MODYFIKACJA
Wygaśnięcie zezwolenia element menu 2006-06-23 09:57:16 MODYFIKACJA
Wygaśnięcie zezwolenia element menu 2006-06-23 09:57:13 MODYFIKACJA
Wygaśnięcie zezwolenia element menu 2006-06-23 09:57:10 UTWORZENIE
Procedura udzielenia zezwolenia element menu 2006-06-23 09:56:51 MODYFIKACJA
Procedura udzielenia zezwolenia element menu 2006-06-23 09:56:47 MODYFIKACJA
Procedura udzielenia zezwolenia element menu 2006-06-23 09:56:45 MODYFIKACJA
Procedura udzielenia zezwolenia element menu 2006-06-23 09:56:41 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Wzór wniosku zmiany wpisu / rozszerzenia działalności', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:55:27 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:55:23 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:55:21 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 09:55:16 UTWORZENIE