Nazwa Typ Data Operacja
Nadanie numeru PESEL element menu 2006-06-23 09:53:03 MODYFIKACJA
Nadanie numeru PESEL element menu 2006-06-23 09:53:01 MODYFIKACJA
Nadanie numeru PESEL element menu 2006-06-23 09:52:59 MODYFIKACJA
Rejestracja przedpoborowych element menu 2006-06-23 09:52:37 MODYFIKACJA
Rejestracja przedpoborowych element menu 2006-06-23 09:52:36 MODYFIKACJA
Rejestracja przedpoborowych element menu 2006-06-23 09:52:33 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Wzór formularza o wpisanie do rejestru wyborców', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:52:09 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:52:06 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:52:03 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 09:52:00 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Rejestr', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:51:48 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:51:45 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:51:43 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 09:51:39 UTWORZENIE
Wymeldowanie decyzją administracyjną element menu 2006-06-23 09:51:12 MODYFIKACJA