Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'visible' => 'f', ) element menu 2006-06-23 08:58:56 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2006-06-23 08:57:27 USUNIĘCIE
Władze spółki element menu 2006-06-23 08:56:07 MODYFIKACJA
Władze spółki element menu 2006-06-23 08:56:06 MODYFIKACJA
Władze spółki element menu 2006-06-23 08:56:04 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Kapitał Spółki', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 08:55:54 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Kapitał Spółki', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 08:55:52 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Kapitał Spółki', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 08:55:51 MODYFIKACJA
Przedmiot działalności spółki element menu 2006-06-23 08:55:44 MODYFIKACJA
Przedmiot działalności spółki element menu 2006-06-23 08:55:43 MODYFIKACJA
Przedmiot działalności spółki element menu 2006-06-23 08:55:41 MODYFIKACJA
Władze spółki element menu 2006-06-23 08:55:06 MODYFIKACJA
Władze spółki element menu 2006-06-23 08:55:01 MODYFIKACJA
Władze spółki element menu 2006-06-23 08:54:57 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Kapitał Spółki', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 08:54:49 MODYFIKACJA