Nazwa Typ Data Operacja
Wymeldowanie z pobytu czasowego element menu 2006-06-23 09:37:03 MODYFIKACJA
Wymeldowanie z pobytu czasowego element menu 2006-06-23 09:36:59 MODYFIKACJA
Wymeldowanie z pobytu czasowego element menu 2006-06-23 09:36:56 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2006-06-23 09:36:33 USUNIĘCIE
Wzór formularza zameldowania na pobyt czasowy element menu 2006-06-23 09:36:24 MODYFIKACJA
Wzór formularza zameldowania na pobyt czasowy element menu 2006-06-23 09:36:20 MODYFIKACJA
Wzór formularza zameldowania na pobyt czasowy element menu 2006-06-23 09:36:18 MODYFIKACJA
Wzór formularza zameldowania na pobyt czasowy element menu 2006-06-23 09:36:14 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Wzór formularza zameldowania na pobyt czasowy', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:35:58 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:35:55 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:35:52 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 09:35:49 UTWORZENIE
Zameldowanie na pobyt czasowy element menu 2006-06-23 09:35:39 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt czasowy element menu 2006-06-23 09:35:35 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt czasowy element menu 2006-06-23 09:35:32 MODYFIKACJA