Nazwa Typ Data Operacja
Utrata dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:32:21 MODYFIKACJA
Utrata dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:32:18 UTWORZENIE
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego element menu 2006-06-23 09:32:04 MODYFIKACJA
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego element menu 2006-06-23 09:32:00 MODYFIKACJA
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego element menu 2006-06-23 09:31:59 MODYFIKACJA
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego element menu 2006-06-23 09:31:56 UTWORZENIE
Procedura wydania dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:31:43 MODYFIKACJA
Procedura wydania dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:31:39 MODYFIKACJA
Procedura wydania dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:31:36 MODYFIKACJA
Procedura wydania dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:31:33 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Utrata dokumentu tożsamości', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:31:00 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:30:56 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:30:54 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 09:30:51 UTWORZENIE
Wymiana dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:30:42 MODYFIKACJA