Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
OBW/4/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-31)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-08-31 09:25:55)
Ostatnio zmodyfikował: