Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
OBW/4/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-22)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2023-05-22 11:26:18)
Ostatnio zmodyfikował: