Informacja dotycząca położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji