Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach, będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 15 (piętnastu) miejsc parkingowych, położonych przy ul. Lipowej oraz 35 (trzydziestu pięciu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Klonowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.166.2021
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-11-03)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-11-03)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.166.2021 PDF Zarządzenie 0050.166.2021 PDF nr. 0050.166.2021/ZAL1
(924 KB)