Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: rozłożenia na raty należności cywilno-prawnej
numer: 0050.11.2022
opis:
autor: Agnieszka Drzewiecka
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Agnieszka Drzewiecka
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-01-24)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-12-22)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej nr. 0050.11.2022/ZAL1
(23 KB)