Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.
numer: 0050.20.2022
opis:
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-02-04)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-02-04)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.20.2022 Zarządzenie 0050.20.2022 nr. 0050.20.2022/ZAL1
(355 KB)