Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2022"
numer: 0050.22.2022
opis: Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
autor: Andrzej Weinke
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-02-08)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-02-08)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.22.2022/ZAL1
(310 KB)