Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej numerem 298/6 ( obręb 0002 ), położonej w Kowarach przy ul. Wojska Polskiego 4.
numer: 0050.24.2022
opis:
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-02-10)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-02-10)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.24.2022 Zarządzenie 0050.24.2022 nr. 0050.24.2022/ZAL1
(203 KB)