Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ustalenia stawek bazowych czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kowary
numer: 0050.25.2022
opis:
autor: Dorota Czyżak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-02-16)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-02-16)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie w formacie pdf zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.25.2022/ZAL1
(417 KB)