Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej numerem 71/1 ( obręb 0001 ) , położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej numer 36.
numer: 0050.72.2022
opis:
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Jacek Zemła
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-05-12)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-05-12)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.72.2022 Zarządzenie 0050.72.2022 nr. 0050.72.2022/ZAL1
(196 KB)