Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Nadrzecznej i ul. Tkaczy.
numer: 0050.100.2022
opis: Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-07-14)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-07-14)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.100.2022 Zarządzenie 0050.100.2022 nr. 0050.100.2022/ZAL1
(918 KB)