Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dp przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.106.2022
opis:
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-07-22)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-07-22)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.106.2022 Zarządzenie 0050.106.2022 nr. 0050.106.2022/ZAL1
(201 KB)