Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.
numer: 0050.126.2022
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-08-23)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-08-23)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 0050.126.2022 PDF Zarządzenie nr 0050.126.2022 PDF nr. 0050.126.2022/ZAL1
(376 KB)