Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kowary nie stanowiących jej wyłącznej własności w roku 2022
numer: 0050.137.2022
opis:
autor: Radosław Burchacki
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Jacek Zemła
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-09-01)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-09-02)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie w formacie pdf zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.137.2022/ZAL1
(215 KB)