Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Poprzecznej (Bocznej) w Kowarach, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kowary
numer: 0050.173.2022
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-10-20)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-10-20)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.173.2022 PDF Zarządzenie 0050.173.2022 PDF nr. 0050.173.2022/ZAL1
(518 KB)