Sesje Rady Miejskiej w Kowarach

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.


Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-06-26 10:46:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Janas Maciej
(2018-11-21 14:16:31)