rejestr - 2002 rok

 

 

L.p.

Data podjęcia

Numer uchwały

Przedmiot uchwały

w sprawie:

1

21.11.2002

I/1/02

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

2

27.11.2002

II/2/02

Wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach (treść)

3

27.11.2002

II/3/02

Wyboru Przewodniczącej Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (Ochrony środowiska, Przemysłu, Handlu, Usług i Rolnictwa) (treść)

4

27.11.2002

II/4/02

Wyboru Przewodniczącej Komisji Rady Miejskiej (Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji) (treść)

5

27.11.2002

II/5/02

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej (Zdrowia i Opieki Społecznej) (treść)

6

27.11.2002

II/6/02

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej (Gospodarki komunalnej) (treść)

7

27.11.2002

II/7/02

Wyboru Przewodniczącej Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (Budżetu, Planowania i Finansów) (treść)

8

27.11.2002

II/8/02

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (Ładu i Porządku Publicznego) (treść)

9

27.11.2002

II/9/02

Wybory Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach (Komisja Rewizyjna) (treść)

10

27.11.2002

II/10/02

Zmian w budżecie miasta na 2002 rok (treść)

11

04.12.2002

III/11/02

Ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Kowary (treść)

12

04.12.2002

III/12/02

Opłaty targowej na terenie miasta Kowary (treść)

13

04.12.2002

III/13/02

Określenia wzoru formularza i informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny (treść)

14

04.12.2002

III/14/02

Określenia wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny (treść)

15

04.12.2002

III/15/02

Określenia stawek podatku od środków transportowych (treść)

16

04.12.2002

III/16/02

Określenia stawek podatku od nieruchomości (treść)

17

04.12.2002

III/17/02

Określenia wzoru formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (treść) (deklaracja)

18

04.12.2002

III/18/02

Wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze nieruchomości położonych na terenie miasta Kowary (treść)

19

04.12.2002

III/19/02

Wyboru delegata na Krajową Konferencję Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa” (treść)

20

04.12.2002

III/20/02

Wybory przedstawiciela do Związku Gmin Karkonoskich (treść)

21

27.12.2002

IV/21/02

Opłaty targowej na terenie miasta Kowary (treść)

22

27.12.2002

IV/22/02

Przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Kowarach na 2003 r.” (treść)

23

27.12.2002

IV/23/02

Ustalenia kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy przez MOPS w Kowarach w 2003 r. (treść)

24

27.12.2002

IV/24/02

Zmiany uchwały nr 165/97 Rady Miejskiej z 25.04.1997 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania (treść)

(rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dolnośląskigo PN.II.0911 - 14/13/03)

25

27.12.2002

IV/25/02

Zmian w budżecie miasta na 2002 r.(treść)

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-06-26 14:41:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2015-01-07 08:47:39)