Prezentacja dokumentu:


nazwa: Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników. Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej, Przebudowa parkingu przy ul. Karkonoskiej przy Parku (działka nr 665/3) w Kowarach , Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach.
numer: ZP/14/2021
opis:
autor: Paulina Gierałt
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Paulina Gierałt
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-06-14)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-06-14)
ważny do:

treść:

Pobierz - Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników. Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej, Przebudowa parkingu przy ul. Karkonoskiej przy
    Parku (działka nr 665/3) w Kowarach , Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach. Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników. Przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Ogrodowej, Przebudowa parkingu przy ul. Karkonoskiej przy Parku (działka nr 665/3) w Kowarach , Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach.
(197 KB)


Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-05-27 14:19:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2021-06-14 15:30:58)


załączniki:
Pobierz dokument - przedmiar robót ul Jagiellońska przedmiar robót ul Jagiellońska nr. ZP/14/2021/ZAL1
(159 KB)
Pobierz dokument - projekt zagospodarowania ul. Jagiellońska projekt zagospodarowania ul. Jagiellońska nr. ZP/14/2021/ZAL2
(2 MB)
Pobierz dokument - przekrój ul. Jagiellońska przekrój ul. Jagiellońska nr. ZP/14/2021/ZAL3
(608 KB)
Pobierz dokument - przekrój pochylni ul. Jagiellońska przekrój pochylni ul. Jagiellońska nr. ZP/14/2021/ZAL4
(419 KB)
Pobierz dokument - przekrój schodów ul. Jagiellońska przekrój schodów ul. Jagiellońska nr. ZP/14/2021/ZAL5
(651 KB)
Pobierz dokument - specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót ul. Jagiellońska specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót ul. Jagiellońska nr. ZP/14/2021/ZAL6
(1 MB)
Pobierz dokument - Dokumentacja techniczna ul. Karkonoska Dokumentacja techniczna ul. Karkonoska nr. ZP/14/2021/ZAL7
(1 MB)
Pobierz dokument - Przedmiar robót ul. Karkonoska Przedmiar robót ul. Karkonoska nr. ZP/14/2021/ZAL8
(353 KB)
Pobierz dokument - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr. ZP/14/2021/ZAL9
(1 MB)
Pobierz dokument - Dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa Dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa nr. ZP/14/2021/ZAL10
(2 MB)
Pobierz dokument - Przedmiar ul. Ogrodowa Przedmiar ul. Ogrodowa nr. ZP/14/2021/ZAL11
(356 KB)
Pobierz dokument - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ul. Ogrodowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ul. Ogrodowa nr. ZP/14/2021/ZAL12
(1 MB)
Pobierz dokument - projekt budowlany ul. Jagiellońska projekt budowlany ul. Jagiellońska nr. ZP/14/2021/ZAL13
(315 KB)
Pobierz dokument - wzór  umowy załącznik nr 4 wzór umowy załącznik nr 4 nr. ZP/14/2021/ZAL14
(102 KB)
Pobierz dokument - załączniki w formie edytowalnej załączniki w formie edytowalnej nr. ZP/14/2021/ZAL15
(90 KB)
Pobierz dokument - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty nr. ZP/14/2021/ZAL16
(662 KB)