Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/215/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM część
numer: 27/2013
opis:
autor: Sylwia Wątroba
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Aniela Woźniak
status: Projektowany
z dnia: (2013-03-15)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2013-03-15)
ważny do:

treść:

Pobierz - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/215/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM część Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/215/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM część
(267 KB)

załączniki: