Prezentacja dokumentu:


nazwa: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/230/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu umorzenia odsetek oraz należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży, które wchodzą w skład zasobu Miasta Kowary
numer: 46/2013
opis:
autor: Halina Juszkiewicz-Ciupa
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Halina Juszkiewicz-Ciupa
status: Projektowany
z dnia: (2013-06-27)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2013-12-03)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - uchwała w formacie pdf uchwała w formacie pdf nr. 46/2013/ZAL1
(96 KB)