Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary
numer: XXX/150/16
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Obowiązujący
z dnia: (2016-11-17)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2016-11-25)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - uchwała w pdf uchwała w pdf nr. XXX/150/16/ZAL1
(0 bytes)