Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 09:30:51 UTWORZENIE
Wymiana dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:30:42 MODYFIKACJA
Wymiana dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:30:39 MODYFIKACJA
Wymiana dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:30:35 UTWORZENIE
Wydanie dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:30:23 MODYFIKACJA
Wydanie dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:30:19 MODYFIKACJA
Wydanie dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:30:16 UTWORZENIE
Zwrot kosztów za przejazdy do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych element menu 2006-06-23 09:29:39 MODYFIKACJA
Zwrot kosztów za przejazdy do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych element menu 2006-06-23 09:29:35 MODYFIKACJA
Zwrot kosztów za przejazdy do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych element menu 2006-06-23 09:29:32 UTWORZENIE
Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych element menu 2006-06-23 09:29:19 MODYFIKACJA
Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych element menu 2006-06-23 09:29:15 MODYFIKACJA
Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych element menu 2006-06-23 09:29:12 UTWORZENIE
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych element menu 2006-06-23 09:28:51 MODYFIKACJA
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych element menu 2006-06-23 09:28:47 MODYFIKACJA