Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'Utrata dokumentu tożsamości', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:31:00 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:30:56 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 09:30:54 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 09:30:51 UTWORZENIE
Wymiana dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:30:42 MODYFIKACJA
Wymiana dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:30:39 MODYFIKACJA
Wymiana dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:30:35 UTWORZENIE
Wydanie dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:30:23 MODYFIKACJA
Wydanie dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:30:19 MODYFIKACJA
Wydanie dokumentu tożsamości element menu 2006-06-23 09:30:16 UTWORZENIE
Zwrot kosztów za przejazdy do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych element menu 2006-06-23 09:29:39 MODYFIKACJA
Zwrot kosztów za przejazdy do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych element menu 2006-06-23 09:29:35 MODYFIKACJA
Zwrot kosztów za przejazdy do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych element menu 2006-06-23 09:29:32 UTWORZENIE
Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych element menu 2006-06-23 09:29:19 MODYFIKACJA
Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych element menu 2006-06-23 09:29:15 MODYFIKACJA